De Broederschap verzorgt jaarlijks een bedevaart naar Kevelaer. In principe heeft deze in de maand mei plaats.

De bedevaart wordt “Nijmeegse Processie” genoemd omdat er tot enkele jaren geleden in de namiddag ook een korte sacramentsprocessie werd gehouden. De broederschap heeft het zgn. “zondagsrecht”. D.w.z. dat de bedevaart steeds op een zondag wordt gehouden. Niet alle georganiseerde bedevaarten naar Kevelaer krijgen toestemming om op zondag te komen.

De bedevaart kan te voet of per bus worden gedaan.

Dankdienst: Indien mogelijk wordt in het laatste kwartaal van het jaar een dankdienst verzorgt.

Nieuwsbrief: Twee maal per jaar verzorgt de broederschap een Nieuwsbrief voor alle geïnteresseerden. Wie deze brief wenst te ontvangen, kan contact nemen met ons secretariaat (zie “contact”).

Toekomst: De voorbije jaren heeft de broederschap getracht om d.m.v. verschillende initiatieven de Nijmeegse Processie te verzekeren van een toekomst. Deze modernisering, rekening houdende met onze oude traditie, voeren we geleidelijk door. Via de website zullen we blijven informeren over onze toekomstplannen.

Copyright © 2010 -- Created by Alicia Janssen